Навигация

Специализиран отряд за борба с тероризма

 

Специализирания отряд за борба с тероризма е създаден
като следствие от засилената терористична активност в Европа
през 70-те години и нейното отражение в България.